pondělí 21. ČERVNA 2009

Svátek hudby Liberec 2010
je již sedmým ročníkem celoměstského festivalu hudby všech žánrů. Tato akce má za cíl navázat na několikaletou tradici evropských svátků hudby. Konají se vždy v den letního slunovratu 21. 6. již přes dvacet let. V tento mimořádný den se hudba stává dostupnou pro každého. Cílem není představit pouze běžnou hudbu, kterou všichni poslouchají v médiích, ale též nabídnout posluchačům široké spektrum netradičních hudebních žánrů s preferencí místních hudebních těles a amatérské hudebníky.

U zrodu projektu stála Diana Fournier, tehdejší ředitelka Alliance francaise, která jako první přišla s nápadem oživit hudbou v jeden den celé město. Díky vzájemné spolupráci agentury ŠtěK s AF mohla vystoupit na Svátcích hudby v Liberci celá řada francouzských umělců.

Permanentka na všechny večerní koncerty Svátku hudby: 60 Kč.

Děkujeme všem partnerům, provozovatelům a majitelům za spolupráci a vstřícnost!

Webové stránky předešlých ročníků Svátku hudby Liberec

20042005 / 20062007 / 2008 / 2009

webové stránky loňského ročníku